Bắt đầu: 05/03/2023 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
ATA
 
UDI
 
Sân: Gewiss
Trọng tài: Davide Ghersini